top of page

Innoveren is voor veel scholen een uitdaging. Het bestaande programma is vertrouwd en het jaar met haar bekende cadans is zo weer voorbij. Roosters en lesuren liggen vast en geven de school houvast. Deze houvast geeft veiligheid, maar het werkt soms beklemmend als je aan de slag wil met vernieuwingen die leiden tot verbetering. Sinds 2015 zijn de normen voor de onderwijstijd veranderd wat ruimte geeft voor flexibilisering en innovatie.

Met wendbaar innoveren kun je binnen de bestaande kaders stappen zetten die leiden tot verbetering van je onderwijs. Kleine innovatie teams (2 tot 8 docenten) kunnen hiermee aan de slag.  We betrekken de leerling in het traject zodat je direct resultaat hebt.  Uiteindelijk kunnen de gevolgen van jouw innovatie niet uitblijven voor de rest van school.

Intonew helpt docententeams met wendbaar innoveren. Daarnaast kan Intonew het management van een school begeleiden om wendbare innovatie te stimuleren.

bottom of page